Vänern

Vänern är Sveriges största insjö både till ytan (5 490 km2) och till volymen (153 km3). Den ligger 44 meter över havet och är Europas tredje största sjö efter Ladoga och Onega. Medeldjupet är 27 m och största djup 106 m. De största öarna i Vänern är Torsö, 62 km2, nära Mariestad; Kållandsö, 56 km2, nära Lidköping; och Hammarö, 47 km2, nära Karlstad. Mindre öar är Brommö, Djurö och Lurö. Sjön har flera skärgårdar och totalt 22 000 öar.

Vänern delas av ett sund mellan Kållandsö i söder och Värmlandsnäs i norr i en västlig och en östlig del. Den västra delen av sjön kallas Dalbosjön, och den östra bassängen kallas Värmlandssjön.

Vänern ligger mellan landskapen (uppräknade medurs): Dalsland, Värmland och Västergötland. Städer längs dess strand: Åmål, Säffle, Karlstad, Kristinehamn, Mariestad, Lidköping och Vänersborg. Vänern är en del av Göta kanal och är närmast förbunden med Nordsjön/Skagerack vid Göteborg genom Göta älv på den västra eller sydvästra sidan och med Vättern vid Karlsborg via Göta kanal.

Vänern skapades efter den senaste istiden för omkring 10 000 år sedan. När isen smälte var Sverige täckt av en längsgående vattenmassa som skapade en förbindelse mellan Kattegatt och Bottenhavet. Landhöjningen gjorde att sjöar som Vänern och Vättern skars av från havet. Den tidigare förbindelsen med havet innebär att det idag finns arter i Vänern som normalt inte lever i sötvatten, till exempel vänerlax.

Basfakta Vänern

Meter över havet: 44 m
Yta: 5.490 km2
Längd: 140 km
Bredd: 75 km
Volym: 153 km3
Strandlinje: ca. 200 mil, inkl. öar ca. 450 mil
Största djup: 106 m
Medeldjup: 27 m

 

 
Lurö Natur- och kulturföreningen • Kontakt
Webbverktyg från Askås I&R