Nyheter

2015-04-30, 10:16
Vårens arbetshelg och tillika årsmöte
Då var det dags för årets första arbetshelg på Lurö.

37 glada föreningsmedlemmar entrade Lurö förra helgen för sedvanlig arbetshelg och årsmöte. Föreningen hälsades först välkomna av de nya entreprenörerna på Stenstaka, Ann-Marie Falkensjö och Gunnar Åberg och därefter dukades det upp en härlig knytmiddag under fredageskvällen.

Följande morgon väcktes medlemmarna av rördromens tutande i vassen och efter frukost drog vi ut på ön för arbetsuppgifter som innefattade bl.a. friställande av stora träd på statens mark och slyröjning av små granar som eldades norr om Stenstaka. För detta arbete får föreningen 5 000 kr av Länsstyrelsen i Värmland. Vi tog också bort gammalt stängselstaket runt kyrkruinen där även Martin har fått bidrag för att röja gräs och sly av länsstyrelsen. Där kommer det bli jättefint i sommar! Nya vägvisare målades också som nu ska sättas upp på Lurö och Norra Hökön i Lurö skärgård och på Bärön i Millesviks skärgård. Redan befintliga vägvisare tvättades och förbättrades runtom på Lurö.

Under söndagsmorgonen hade luröföreningen årsmöte, Henrik valdes som ordförande i ett år till och Martin som ordinarie ledamot och Kicki som suppleant för fem år. Efter mötet gick några upp till Korsön för sjösättning av linfärjan. Andra åkte till Vithall för vårstädning av stugan och några fortsatte att ta ner små granar på Stenstaka. Det putsades även fönster och ris drog på Stenstakaudden. Efter lunch och städning av boendet styrde åter båtarna hemåt med hemmahamn i Ekenäs på Värmlandsnäs och Spiken på Kållandsö. Och ännu en fantastiskt arbetshelg är slut.

Den 18 maj drar föreningen åter ihop till arbetsdag men då åker de till Bärön där föreningen arrenderar torpet av Milesviks och Ölseruds församling. Hör av er till Henrik om ni vill med. Lite senare i sommar blir det arbetsdag på Norra Hökön där en ny vandringsled runt ön ska göras eftersom vi har fått godkänt av Svenska kyrkan och länsstyrelsen att göra en sådan.

 

Röjning runt stora träd på östsidan upp mot Korsön               Fikapaus efter ett arbetspass   

 

Såhär såg det ut före arbetet började                                  ...och här är restultatet när små granar tagit ned och eldats

 

Fikapaus                                                                           Lastning av gammalt stängsel vid Kyrkruinen

 

Målning av vägvisare med Sallie och Marcus                          Sjösättninga av linfärjan vid Korsön

 

Fredagens knygmiddag                                                     ...och det fanns fortfarande rester kvar för söndagens lunch

2015-03-05, 22:45
Utställning
Från och med måndagen den 23 mars är det utställning på vad Artist in residence skapade på Lurö förra året under Vänerveckan.

Under några dagar i juni 2014 arrangerade Konstfrämjandet i Värmland "Artist in residence" där konstnärer fick vara på Lurö för att inspireras och skapa. Nu ställs verken ut på Centralsjukhuset i Karlstad. Varmt Välkomna!

2015-03-03, 10:16
Här händer det grejer
Det var ett tag sen sist men det betyder inte att föreningen har varit på ledighet.

Den 16 februari sammankallade föreningen till ett tredje möte i Karlstad angående förbättrad information kring ”klosterruinen” på Lurö. Det var en bra möte med många närvarande och det blev även lite konkreta förslag på fortsättning. Lär mer om vad som sas på mötet på vår hemsida under fliken protokoll.

Senare samma kväll hade även luröföreningen ett bra styrelsemöte och där vi diskuterade båtmotor, medlemsavgift och mycket annat. Därefter gick igenom var persons åtaganden, reviderade och la till nya på listan. Även detta protokoll kan du läsa på vår hemsida under fliken protokoll.

Vänerveckan kommer även att hållas i år och den går av stapeln 31 maj – 7 juni. Föreningen har börjat fundera på hur vi kan ingå i detta evenemang och vi har någon tråd ute men inget är ännu bestämt. Har du något förslag får du gärna kontakta föreningen.  

Luröskärgårdens Natur- och Kulturförening har från och med någon månad tillbaka en youtube-kanal. Där kan du se filmer från när vi kör igång tändkulemotorn i Pumphuset, bäversafari och Vänerns egna sjöodjur, Koffa?

Föreningen har också fått godkänt av länsstyrelsen att göra en vandringsled runt Norra Hökön. Så den kommer att göras senare i vår.

Fem gamla album med fotografier från bl.a. Lurö har hittats utanför Borås och nu är det scannade av föreningen. De kommer när tid finnes gås igenom lite noggrannare och läggas upp på hemsidan. 

Tre bidrag har föreningen sökts för att börja renovera torpet på Bärön (ett i slutet av förra året). Vi hoppas på positiva svar och i så fall börjar renoveringen troligtvis i augusti.

Luröbladet är också klart för tryck och den kommer i brevlådan för de som är medlemmar någon gång under mars månad.

Ps. Missa inte tidsskriften Värmländsk kultur nummer två som kommer ut i april! Hela numret är dedikerat till Lurö! Ds.

Stångudden med utsikt över farleden och Norra Trädgårdsholmens fyr i bakgrunden.

2014-12-17, 11:41
GOD JUL
Vi önskar er alla en riktig GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

2014-12-11, 19:55
Höstens arbete
Här kommer en uppdatering kring vad som har hänt under sensommaren och hösten som inte har varit höstens arbetshelg och arbetsdagen på Bärön.

I början av september var det utgrävningar i närheten av Klosterruinen där en hel intressanta föremål etc. hittades. Det man kom fram till var bl.a. att Lurö var bebodd redan på stenåldern d.v.s. för 7 000 år sedan. Det man har hittat är flintaspån och detta betyder att det har funnit människor på Lurö 3 000 år tidigare än vad de har vetat om.

Andra intressanta upptäkter vid årets utgrävning är en ovanligt stor kokgrop på 4,5 X 2 meter och på en annan plats en husgrund med eldstad som för tankarna till medeltiden. Detta är intressant eftersom man inte har hittat så mycket från just denna tidsperiod. Det har också hittat mindre stolphål från en eventuell ekonomibyggnad som ligger i anslutning till långhuset i närheten av Klosterruinen. De senaste uppgifterna är att man har hittat bränd råg i den byggnaden så eventuellt använde man även byggnaden för matlagning. Mer information kommer i Luröbladet i vår!

Jan-Ove Ekstedt (ordförande för Konstfrämjandet i Värmland) har varit med i diskussionerna för förbättrad information på Klosterruinen har nu fått så att elever på IT-illustratörerna i Arvika ska göra lite jobb för Lurö. En av eleverna ska göra en 3D-illustration av hur kosterruinen såg ut och eventuellt blir det fler elever som tar upp Lurö i sitt projekt som ska vara klart i mitten av januari.  

Föreningen har under hösten sökt tre bidrag hos Länsstyrelsen i Värmland. Det handlar om ny skylt på ”Klosterruinen”, inventering av skadedjuren av stugan på Vithall och renovering av Bärön. I detta nu skickas diverse kompletteringar till Länsstyrelsen för att de ska ha allt material de behöver när det sedan ska ta ställning till om vi får dessa bidrag.

Jonas Mattson som är medlem i föreningen håller just nu på att skriva en rapport ”Naturvärden i Lurö skärgårds naturreservat och dess framtid” i kursen Naturvårdsförvaltning och skötsel. Det ska bli intressant att läsa den när den är publicerad och vi kommer skriva mer om den senare.

Svetlana i förenigen har drivit frågan om att tidningen Värmländsk kultur ska lyfta Lurö i sin tidskrift och nu är det klart att Anders Falk från Säffle kommer skriva i tidningen där huvudtemat är Lurö. Även detta ska bli mycket intressant att läsa men vi får vänta ett tag till innan vi kan läsa artiklarna, för det är först i nummer 2, 2015 som publiceringen blir. Styrelsen för tidsskriften kommer också besöka Lurö under våren.

Föreningsbåten är upptagen för vintern efter lite fix med trailern och den har nu fått sig en ny och fin presenning över sig. Föreningen har också köpt in en ny motorsåg och den har redan provkörts för att ta bort träd som lagt sig över stigarna i höststormarna. Under höstens arbetshelg var Per uppmärksam på att det fattas pluppar på Lurökartorna runtom ön, på var man befinner sig på kartan. Det finns en orange plupp nere i hörnet där det står ”Här är du nu” men samma plupp finns inte på kartan. Men detta är nu åtgärdat. De vägvisare som målades klart på höstens arbetshelg är nu också uppsatta på ön. Dessutom kom föreningsmedlemmarna med en rad bra förslag på arbetshelgen på fler skylar så de är nu redo att målas på vårens arbetshelg 24-26 april.

Sofia och Gunnar gräver i ett av schakten.                             I samma schakt hittades denna "kniv".

 

Hans och medhjälpare gräver i kokgropen som var 4,5 m lång. Här hittade b.la. små fragment var bränt ben.

 

Plupparna är på plats på kartorna runtom på ön.                  Blåbären upptagen för vintern med den nya presenningen.

2014-11-12, 18:45
Arbetsdag på Bärön
Idag var det dags för höstens arbetsdag på Bärön.

Såhär års får man ta tillvara på det lilla ljus som kommer från ovan. Därför avgick båten från Lurö redan 8:30 med sikte på Bärön för arbetsdag. Det stora projektet för dagen var att få föreningens brygga i topptrim inför vintern. I somras uppmärksammandes att en av tamparna mot land hade börjat gnagas av och att båda gummirullarna var borta som gör att bryggan rullar mot berget. Därför byttes en av tamparna ut och ett plaströr träddes över så att tampen inte kan gnaga på berget när det är lågvatten. Ett plaströr sattes även på den andra tampen mot land för att minska risken för gnagning.

En av rullarna fanns kvar men den andra fick köpas ny och de båda sattes nu tillbaka för att rulla lätt mot berget. Därefter sträcktes även en av kättingarna upp som går ut mot en av bojstenarna i vattnet. När detta var klart var det dags för lunch, vilket åtnjöts vid den nya trädgårdsmöbeln i trädgården framför torpet.

Sedan var det dags för inventering av Bärötorpet och att planera lite inför nästa arbetsdag på Bärön 10 maj 2015 och inför eventuella renoveringar under nästa sommar. Ett bidrag är redan sökt hos LST för att renovera golv i kök, innetak i stora rummet och syllen på baksidan av torpet. Inga-Lena och Henrik ska framöver ansöka från fler stipendier etc. nu när vi har fått godkännande av kyrkan att få tillåtelse att renovera torpet.

Trappan in till torpet har börjat braka sönder så nu tog vi med nysågade ekplank till ön som kommer skruvas dit till nästa arbetsdag. Några jordärtskockor kom också under jord och låset till ytterdörren byttes ut mot ett sifferlås istället eftersom det inte alltid har varit lätt att komma ihåg var nyckeln har varit gömd och att vi inte hade någon extra nyckel till det gamla låset. Tyvärr hade åter ett större husdjur flyttat in under torpet. Stigar efter en grävling gick återigen under huset, där den en gång i tiden gjorde åverkan på köksgolvet.

Inte nog med detta, före vi for hem prickades strandvägen från bryggan mot den östra delen av ön. Men därefter var det nog för idag och vi for hem, väl på Lurö kom mörkret snabbt när tamparna från båten var fastsatta i bryggan.

 

Såhär nära var det att tampen gick av.                                 Ny tamp sätts på plats med plaströr runtom.

 

Trappan med de nya ekplanken som ska bytas ut.               För det börjar gå hårt åt den.

 

Nya husdjuret under torpets förfader.                                   Låset till dörren har nu fått ett sifferlås istället.

2014-10-01, 11:09
Höstens arbetshelg
I helgen som gick hade Luröföreningen arbetshelg på Lurö.

 14 personer blåste bort redan före avgång men vi blev ändå 34 medlemmar som trotsade vädret med båtar från både norr och söder.  Fredagskvällen avnjöts med ett dignande knytbuffé med allt från kantarellpajer till ryska rödbetssallader. Mums var ordet!

Vid 9.15 på lördagsmorgonen var vi redo att gå ut i fält och börja arbetsdagen. Tre gäng tog penseln i högsta hugg och vandrade runt på ön för att förbättra prickningarna av lederna. Ytterligare fyra gäng tog var sin del av ön för att olja rastbord och bänkar. Susanne och Eva målade en kompassros vid grillplatsen på Stenstakaudden och Calle med medhjälpare tog bort sly på Stenstakaudden och viken. Några tog fyrhjulingen till Pumphuset för att ta bort sly runtomkring byggnaden och för att försöka starta tändkulemotorn. Resultatet kan ni se på en videofilm som Martin tog.

Efter en hård arbetsdag stod bastun redo med obligatoriskt? dopp i havet.  Middagen var serverad till 19:30 och innehöll varmrökt lax härligt rökt av bröderna Örnvalds. Flera antydde att det var den godaste laxen de någonsin ätit och flera kommentarer dagen efter var att man fortfarande var mätt fram till lunch. Efter middagen visade Peter ett bildspel från vårens arbetshelg.

Söndagens medlemsmöte startade i vanlig ordning vid 9:15 och vad som bestämdes under mötet kan du läsa under fliken protokoll på hemsidan. Där finns även minnesanteckningarna från mötet om klosterruinen som föreningen med Hans i spetsen drog ihop tidigare under månaden. Därefter blev det sockerchock med Mary-Annes, i vanlig ordning fantastiska bakverk. Precis vad man behöver när man ska upp till Tegelbruksängarna för att bärga hö på uppdrag av Länsstyrelsen. Några gick även upp mot Korsön för att dra upp linfärjan för vintersäsongen. Peter och Monica tog sig även an de sista bänkarna som inte blev oljade dagen före.

Sist med inte minst måste det berättas om de nästan heroiska insatser som utspelade sig vid Lilla Brattens fyr. Fyra mycket tappra medlemmar åka dit under söndagen för att måla klart fyren. Att det blåste råder det inga tvivel om eftersom det nästan var svårt att måla på färgen på fyren då den nästan blåste av ;) men klar blev den i alla fall och alla återvände torrskodda på Lurö om än något vitare än när de åkte dit. Totalt var föreningen på Lilla Bratten sju gånger och det tog över 40 timmar att skrapa och måla fyren för att få den skinande vit och svart. Efter ”äta upp alla rester”- lunchen styrde skepparna tillbaka mot fastlandet fortfarande i ett vresigt och skummande hav.

Föreningen har också sammansällt en skylt om historian om Vithall och den skyltramen byggdes ihop under arbetshelgen och sattes upp på Vithall på höstens arbetshelg ”extended version” som inträffade under måndagen.

Härlig knytbuffé                                                                Middag i vandrarhemsmatsalen

 

En av prickningsgrupperna i högsta hugg                             Här startars tändkulemotorn i Pumphuset

 

Siesta                                                                              Slyet är borta runtomkring Pumphuset

 

Vätskepaus                                                                      Nya vägvisare målades av Jennifer och Christine

 

Calle röjer udden på Stenskaka                                         Duracellkaninerna i full gång

 

Höbärgning på Tegelbruksängen                                         Här är patrullen uppställd för fotografering

 

Vinden är svår att fota men visst ser fyren lite sne ut!?          här är de tappra riddarna klara med målningen

 

Kompsassros vid grillplatsen på Stenskaka                          Den nya informationsskylten på Vithall

2014-08-20, 18:57
Med penseln i högsta hugg
Idag har vi börjat måla Lilla Brattens fyr

Idag gjorde Sune, Leif och Henrik ett spontanbesök vid Lilla Brattens fyr efter att ha kollat på väderutsikterna. Vi har nu målat rostskyddsfärg på de ställen som det behövs och så har vi börjat måla vitt. Detta efter att den vid två tillfällen tidigare i sommar skrapat och borstat mycket av fyren. Taket är nu helt färdigmålat och vi har börjat måla en hel del av sidorna vita. Men det kommer behövas ytterligare två besök till för att få den klar eftersom vi kommer behöva måla vitt två gånger. Fler besök kommer planeras in den närmaste tiden med förstärkning söderifrån.

För någon vecka sedan for vassbåten till Norra Hökön för att förhoppningsvis slå vassen en sista gång i Lillebohamn. Samtidigt vittjades lådan med frågeformulär och ett par nya hade kommit in. Någon som hade besökt Norra Hökön sedan år 1947 och berättade att ”då fanns ingen vass i viken utan en fin sandstrand”. Under frågan vad personen tyckte om besöket på ön så står det ”En avsevärd förbättring jämfört med tidigare år”. Hen skrev också att det inte allt för länge sedan fanns en stig som gick från ängen till norra delen av ön. Föreningen sökte för någon månad sedan godkännande av Svenska Kyrkan, som äger ön, att få göra en vandringsled runt ön på Norra Hökön. Vi ansökte även om att få göra och trycka en ny informationskylt om Torplämningarna då dagens skylt är mer eller mindre obefintlig. Får vi ett positivt svar därifrån kanske vi gör denna led på arbetshelgen, sista helgen i september.

Vi har redan fått in en del anmälningar för arbetshelgen i höst så den lär bli välbesökt som vanligt, glöm inte anmäla er. (Ett mail kommer till föremingsmedlemmar de närmaste veckorna med mer information)

Hemsidan flik ”Upptäck” har blivit uppdaterad med några fler strandhugg och bilder.  Det är också roligt att människor har börjat hitta till vår hemsida. Under sommaren ringde ett par från Karlstad som skulle ut och paddla i skärgården och hade hittat till hemsidan och tyckte den var mycket informativ och bra. Och för några dagar sedan fick föreningen ett mail från Valter som hade uppdateringar på en av de gamla bilderna där vi inte visste ett namn på en av personerna. Tack för det!

Vi har också fått in mer sponsorpengar, 500 kr har vi fått från en ny medlem som heter Lise! Klosterruinen har slagits ytterligare en gång nu i augusti av Martin och snart börjar utgrävningarna på och runtomkring Klosterruinen, det blir något förskjutet så de kommer börja gräva den 3 september.

 

David, Karin, Lise och Henrik skrapar en första gång.            Såhär glad kan man bli om man får måla en fyr ;)

 

Leif och Sune målar fyren.                                                 Henrik målar toppen.

 

 

Vassen blir slagen en tredje gång i Lillebohamn.                   En nästan oläslig skylt på Norra Hökön.

 

 

Björnbär fanns det gott om på Norra Hökön.                        Fiskestugan på Lilla Kräcklingen, mer info under "upptäck"

2014-07-30, 11:33
Arbetsdygn på Bärön
Häromdagen tog en fullastad föreningsbåt sikte på Bärön i Millesviks skärgård för arbete på ön.

I tisdags styrde ”Blåbäret” norröver för ett arbetsdygn på Bärön. Efter drygt två och en halv timma låg båten vid bryggan där den lastades ur. Väl uppe vi torpet slogs gräset i trädgården som växt meterhög i sommarvärmen. Därefter slogs alla stigar på ön och samtidigt sattes de nygjorda skyltarna upp vid bl.a. sandstranden. Efter ett och annat välbehövligt dopp var det dags att slå upp tältet i trädgården för en skön nattsömn. Dagen därpå gick åt till att förbättra pickningen på vissa av stigarna och fixa lite smågrejer samt att skörda de solmogna bären på svartvinbärsbuskarna i trädgården.

Vår brevlåda vittjades på frågeformulär.  Fem formulär hade kommit in med förslag som att, får betar ner gräset på ön, att det finns information om historian på ön och flera önskade att Börötorpet bli ett öppet museum. Det håller vi helt klart med om men eftersom torpet är i behov av renovering och att det t.ex. i dagsläget inte finns något golv i köket vill vi inte släppa in människor av säkerhetsskäl. Någon gillade även vårt utedass som föreningen byggt upp och inrett samt att trädgården slås tidigare på säsongen. Det håller vi helt om och vi ska försöka slå trädgården och stigarna tidigare under sommaren nästa år. En sammanställning av alla formulär kommer i höst.

Michael hade en smart idé som föreningen fick när han kom paddlandes till Lurö senast. Det är orangea snitslar som kan sättas upp vid stigarna där det inte finns några träd att måla prickar på. Dessa har nu på några ställen satts upp på Bärön för att förbättra stigmarkeringarna.

Därefter packades båten igen och drog runt ön till Björnberget där en bänk bars upp på den höga klippan, där man nu kan njuta av solnedgången sittandes. När detta var gjort styrde fören mot Lurö igen och sommarens arbetsdagar på Bärön var över. Troligtvis blir det även en arbetsdag till på Bärön i höst någon gång efter arbetshelgen vi har på Lurö 26-28 september.

En fullastad föreningsbåt vid bryggan.                                   Bärötorpet by night!

 

Denna skylt står nu vid sandstranden.                                 Fler skyltar sattes upp runtom på ön.

 

Smarta snitslar som visar var vandringslederna går.              Bänken vid Björnberget, snacka om fin utsikt.

 

Köket är i behov av ett nytt golv.                                        Innertaket i storarummet är också behov av renovering.

2014-07-08, 15:57
P4 Värmland var här!
I förmiddags var P4 Värmland på Lurö och direktsände.

Förra veckan fick vi en text om Klosterruinen av Hans Olsson på Värmlands museum. Det är en uppdaterad text på vad man har kommit fram till under utgrävningar på senare år. Denna text och några bilder finns nu på vår hemsida under fliken ”Klosterruinen” som ligger under ”Lurös historia”. Texten finns även uppsatt på Klosterruinen.   Klosterruinen är också slagen med lie för några dagar sedan och kommer även slås en gång till i augusti månad. Det är Martin som sitter i styrelsen för föreningen som sökt bidrag av Länsstyrelsen och som nu har fått det beviljat. Diskussionerna till att det finns ett behov av att slå ruinen kom upp under mötet vi hade i januari om klosterruinen.

Har ni haft på P4 Värmland under dagen? I så fall kunde ni höra tre timmar direktsändning från ön med allt från livemusik, information om föreningen till intervjuer med boende på ön. Lyssna på inslaget här.

Vägskyltarna som finns på Tegelbruket har också fått sig en uppfräschning, och samtidigt slogs stigen som var ganska igenväxt. För er som är intresserade av smådjur så kan jag meddela at de rödlistade insekterna Sexfläckig bastardsvärmare och Metallvingesvärmare på Tegelbruksängarna samt att man kan göra Kornknarren vid Basteviken.

Plåtfärg till Lilla Brattens fyr är nu inköpt och arbetsgruppen ska under sommaren styra upp en arbetsdag för att måla fyren. Vi kommer få ett bidrag av Länsstyrelsen på 6000 kr för material men eftersom materialkostnaderna blev högre än det så fick vi en fin rabatt av Colorama i Säffle, stort tack för det!

Vassen i Lillebohamn på Norra Hökön är för en tredje gång klippt i år. Den hade växt något enormt sedan förra gången den slogs. Samtidigt togs en bänk med som sattes upp på östsidan efter tips från vårt frågeformulär på vad som kunde förbättras på ön. Så nu kan man sitta bekvämt och äta sin frukost i soluppgången! Efter vitning av postlådan så hade förenigen fått in tre nya formulär. Där alla tyckte vi skulle fortsätta slå vassen och ta ner sly i hamnen. Dessutom ansåg två att det vore bra med en markerad stig runt ön. Alla frågeformulär kommer att sammanställas efter sommaren. Sune har också varit på N. Hökön och slagit ängen och stigen dit nyligen från Lillebohamn.

I senaste numret av Slåtterbladet som Länsstyrelsen Värmland ger ut så finns det en artikel om Bärön och dess hassel. Läs gärna hela artikeln här.

 

Mari slår ruinen med lie.                                                    Kullen börjar ta form och man börjar se kanterna av ruinen.

 

P4 Värmland direktsände tre timmar från Lurö.                     Noak, Helen, Moa och Leif sjöng och spelade i direktsändning.

 

Nya skyltar på Tegelbruket.                                               Tack Mari för material till skytarna.

 

Ny bänk på Norra Hököns östsida.                                       Oj vad det har växt i Lillebohamn.


Just nu visas nyhet 21 - 30 av totalt 67.  |  « Föregående sida  |  Nästa sida »

Prenumerera på uppdateringar:

Ange din e-postadress nedan om du vill få ett e-post när en uppdatering sker på denna sida. 
Lurö Natur- och kulturföreningen • Kontakt
Webbverktyg från Askås I&R