Fler bilder

 

Bilder från Lurö:

 

Detta foto har skickats som ett vykort och visar Lurös minsta gård, Ormedalen. Här ser man den odlade marken mellan Ormedalen och skolan. Till höger i bilden ser man den gamla ladugården. Vykortet är skickat år 1905.

 

 

Här arbetar man med att få upp fiskenoten i ekan. Att fiska med notvar ett arbetsamt fiskeredskap men som kunde ge goda resultat. Ofta fiskade man gädda och braxen som sedan såldes.

 

 

Utsikt över Bösshamn. Troligtvis är det Edströms (från Karlstad) skuta som ligger på redden i naturhamnen. Idag är närmaste viken mestadels igenvuxen av vass.

 

 

Här är en bild från Maren eller "Marn" som den kallas. Eftersom djuren gick fritt på ön betades strandängarna så att vassen hölls i schakt.

 

 

Herr Färnlöv från Ekenäs körde redan på 30-talet turister till Lurö och även ibland till Läckö. Här kommer ett sällskap på besök till Lurö. Om det fick höga vågor så att det stänkte vatten eller började regna kunde man spänna upp ett stort skynte över båter så att inte turisterna blev blöta.

 

 

här står Ruth Andersson på Stångudden vid grinden vid skolan. Fotot är taget av lärarinnan på Lurö.

 

 

På vintern åkte man skidskor och den lilla flickan i mitten är Ruth Andersson, född på Stångudden, Lurö.

 

 

Detta kort är taget på Lurö. Greta Johansson som sedan tog sig namnet Persson, står till vänster, till höger Eva Jansson och sittande hennes syster Agnes Jansson som är ute och åker spark på isen.

 

 

Bilder från skärgården:

 

 Här seglar en tvåmastad skuta mot Aspholmsleden. I bakgrunden ser man den då kala ön Aspholmen som idag är mycket mer beväxt av buskar och träd. Bilden är tagen av Bengt Brunsell år 1964.

 

 

Gunnarsholmens fyr i bakgrunden med jordkällaren till höger. Detta foto är från år 1964 och tagit av Benft Brunsell.

 

 

 

Huset på Klövön år 1964. Fotograf är Bengt Brunsell.

 

 

 

Denna bild är också från Klövön där man se det öppna landskapet som var på den tiden. Bilder är tagen av Bengt Brunsell år 1964.

 

 

I fören på båten sitter Ester och hennes bror Hjalmar vid bryggan i Ekenäs. Den tredje personer till höger är Irene Norrman fru till fotografen, Valter Norrman. Bilden är tagen i mitten av 60-talet en vårkväll vid leverans av fisk.

 

 

Många historier finns det om förlisningar på Vänern. Under t.ex. den fruktansvärda höststormen 5 - 6 november 1867 förliste minst hundra skutor på Vänern. Här är det galeaserna Mossi och Ekefjord där förtöjningarna släppte i en våldsam islossning år 1950.

 

 

 

Här besöks ett skeppsvrak med bilen på isen.

 

 

Denna bild är tagen år 1948 på isen utanför Läckö slott på Kållandsö. Gunnar Hallebäck från Eskilsäter gjorde en resa tvärs över isen och tog denna bild. Ibland skar man till och med upp taket på bilarna för att lätt komma ur bilen ifall bilen skulle gå igenom isen.

 

Bilder från Djurö

 

 

Denna bild är tagen år 1921 och visar Djurö fyr. Fyrvaktaren med familj bodde i huset på bilden. Tillsynsmän (dock ej alltid fyrvaktare) på Djurö gård: 1900-12 Frans Persson, 1912-14 Fritz Larsson, 1914-17 Melander, 1918 Gradin, 1919-26 Fritiof Ottersten, 1926-51 Karl Ottersten, 1951-63 Karl- Erik Ottersten och 1963-69 Bertil Ottersten.

 

 

Djurö fyr med fyrbostaden i förgrunden. Fyren byggdes år 1874 och detta foto är taget på 1940-talet.

 

 

 

Vinterbild på Djurö fyr.

 

 

   
 
Lurö Natur- och kulturföreningen • Kontakt
Webbverktyg från Askås I&R