Vraksafari vid Norra Hökön, Lurö skärgård.

Egentligen behöver du bara ett cyklop och snorkel för att titta på många av de vrak som finns i Lurö skärgård. Många ligger på bara på ett par meters djup och kan ses från ytan. Bästa förutsättningarna är om det är en solig dag utan vind, då kan du även se de från båten eller kajaken. Vid Norra Hökön ligger det många vrak. Vi har gjort en snorkelled som du gärna får följa med på om du har filosofin “se men inte röra”.Om du börjar i Lillebohamn på öns sydös-tra sida så kan du hoppa i från klippan där man vanligtvis ligger för ankar med båten. Simmar man mot mitten av viken in mot vassen nordväst, sticker det upp några spant ur sanden av ett vrak på 7x3 meter med en bottenplatta i ek.
Koordinater N 58 ° 50.273 E 13 ° 16.088

Snorklar du vidare rakt ut ur viken kommer du snart till nästa vrak på ca två meters djup.
Koordinater N 58 ° 50.263 E 13 ° 16.100

Viker du sedan söderut så ligger ett ca 15 meter långt, ganska skrovhelt kravell-byggt vrak. Det ligger mellan land och ett litet skär/grund (beroende på vattennivå) i vikens södra sida. Skutan var byggd på 1860-talet och har både spant, bordläggning och kölstock med urtag för mast.
Koordinater N 58° 50.277 E 13° 16.060

Simmar du sedan vidare söderöver utefter bergsklipporna och rundar sydspetsen på Norra Hökön kommer du till nästa vrak som ligger på ett par meters djup. Där stick-er det upp del av vraket som är välbevarat och även spant som sticker upp ur botten.
Koordinater N 58 ° 50.195 E 13 ° 16.016

Simmar du senare rakt söderut runt 210 meter kommer du till en riktigt häftigt vrak. Dinosaurien är ett oidentifierat klinkbyggt jätteskepp i Lurö skärgård. Skutan är 60-70 meter långt men delar av vraket ligger under botten. Skrovbredden är hela 14 meter brett och varje spant är 35 cm brett byggt i barrträ. Detta är det största klinkbyggda fartyg som hittats i Vänern, men egentligen borde inte så här stora fartyg finnas med denna byggnadstekniken. När bordläggningen byggs omlott så kallas det för klink-byggt men man bygger normalt inte båtar längre än 35 meter då båten vrider sig i sjön och läcker. Anton Westerberg fick informa-tion om att ett stort vrak fanns i detta vatten och i slutet av 1990-talet hittades det. Man har vid flera tillfällen försökt datera vraket men både kol-14-metoden och dendrokronologisk datering men det har visat på flera olika århundraden; 1200-tal, 1500-tal och 1800-tal så det är svårt att veta åldern.
Koordinater N 58° 50.205 E 13° 15.781

Det finns även ett flertal vrak runtomkring Dinosaurien så vill du fortsätta äventyren på egen hand är det bara att snorkla vidare. Men tänk på att Dinosaurien ligger i ett fågelskyddsområde och ska inte beträdas 1 april - 31 juli.

 

 

 

 

 

 
 
Lurö Natur- och kulturföreningen • Kontakt
Webbverktyg från Askås I&R