Vårens arbetshelg på Lurö

Under helgen hade föreningen sin första vanliga arbetshelg på två år.

Föreningen hade under helgen den 22-24 april årets första arbetshelg. Runt 45 personer samlades under helgen för både arbete, årsmöte och gemenskap. Efter två år av begränsade arbetsdagar var den populära knytmiddagen på fredagskvällen åter tillbaka.   

Arbetsuppgifterna under helgen bestod av att ta ner sly och träd som eldades på ön Mathall som ligger i närheten av Vithall. Stenstakaudden röjdes både under lördagen och söndagen på sly. Grillplatsen på udden städades också. Ris drogs även i kanterna på de gamla odlingsmarkerna på Svea som ligger på vägen upp mot Korsön.       Prickningen på alla leder på ön förbättrades och bänkbord och bänkar oljades på flera ställen på Lurö. En ny informationsskylt med Lurökarta sattes upp i Naturhamnen; Bösshamn. Baksidan ska användas som anslagstavla. Anslagstavlan på Stångudden förbättrades också.      

Tre dass i Bösshamn och ett på Stångudden vårstädades och en del vägskyltar tvättades för att få bort gröna alger. Runt Pumphuset tog några fler alar ner för att minska risken för att de fallet på byggnaden. Linfärjan sjösattes, i år med en ny lina. En spång lagades också på väg upp mot Korsön efter bäverns trädfällande. Ett dike på Tegelbruksängen rensades och staket stagades även upp på Stenstaka.     

Under årsmötet redogjorde arbetsgrupperna för vad som hänt i respektive grupp. Bland annat berättade båtgruppen har köpt en båt till vasslåtteraggregatet och Bärögruppen redogjorde för de 13 arbetsdagar de hade på ön förra året. Till ny ordförande valdes Ann-Marie Falkensjö i föreningen för ett år. Efter städning av boendena och matsalen styrde båtarna åter mot fastlandet på söndagseftermiddagen. 

Motorsågsslipning.                                                             Fikapaus på Stenstakaudden.

 

Fika på Mathall.                                                                 Per lagar en spång.


Skriv en kommentar


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
Publicerad 2022-04-27, 14:02
Uppdaterad 2022-04-27, 14:02

 
Lurö Natur- och kulturföreningen • Kontakt
Webbverktyg från Askås I&R